Yksityismetsän omistus suomessa

0 Comments

Suomi on suurilta osin metsän peitossa, ja metsäyhdistyksen mukaan 60% metsistä on yksityisomistuksessa. Jopa 14% Suomalaisista omistaa tuottavaa metsää, tai metsää jolla on mahdollisuuksia tulon lähteenä. Suurin osa yksityisomistuksessa olevista metsistä löytyy Etelä- ja Keski-Suomesta. Itä- ja Pohjois-Suomen vähempituottoiset metsät ovat enimmiltään valtion omistuksessa. Yksityisomistuksessa oleva metsä periytyy usein sukupolvelta toiselle. Viime vuosina suuri osa metsistä on jäänyt ikääntyvän väestön omistukseen ja heidän kuollessa siirtynyt perintökunnan haltuun. Tämä on vähentänyt yksityisomistuksessa olevien metsien tuottavuutta; ikääntyvien ihmisten mielenkiinto ja kyky tuottavuuden kohottamiseen ei välttämättä ole yhtä korkea kuin nuorempien. Perintökunnan omistuksessa olevien metsien hoito usein järjestetään tavalla joka pienentää tuotantoa, ja henkilökohtaiset kiistat vaikeuttavat päätösten tekoa. Näinä päivinä Suomen hallitus rohkaisee metsien lahjoitusta nuoremmille sukupolville aikaisemmassa vaiheessa. Verohelpotukset tarkoittavat että metsän lahjaksi saanut voi vähentää osan siitä maksetusta lahjaverosta myöhemmin puutavaran myynnin tuloveroista. Perityn tai lahjaksi saadun metsän arvo tulee selvittää asiantuntijan avulla. Asiassa voivat auttaa  metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyhdistykset ja puunostajat. Metsän tuottavuus on myös osittain sidottu alueen kokoon, ja tässä tapauksessa mitä suurempi sen parempi, ja näin ollen metsän jakamista useiden perijöiden kesken kannattaa välttää. Toisaalta usea omistaja samalla alueella saattaa aiheuttaa metsänhoidollisia ongelmia. Jos perintömetsälle on useita ottajia, yhteismetsän perustaminen ja rekisteröinti on hyvä vaihtoehto. Yhteismetsälaki säätää että metsäaluetta on käytettävä kestävän metsätalouden mukaisesti. Osakkaat voivat päättää mihin suuntaan he painottavat metsän käyttöä, mutta tarkat säännöt auttavat metsänhoidon pysyvän osakkaiden henkilökohtaisten intressien edellä.

Puun käyttö teollisuudessa

Metsäteollisuus on suomen suurin uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva ala, ja yksi kansantalouden kulmakivistä. Suurin osa metsästä saatavista tuloista tulee puiden kaadosta ja myynnistä. Käyttöä löytyy muun muassa rakennus- ja paperiteollisuudessa, sisustusmateriaalina sekä energiantuotossa. Viime vuosina puutalojen rakennus on käynyt uuteen nousuun. Useat kunnat kaavoittavat puurakennusalueita ja pohjoismaisten tukkitalojen rakentaminen maailmalla on trendikästä. Tähän ovat vaikuttaneet positiiviset suuntaukset paloturvallisuus säännöksissä ja uudet rakennusalan tekniikat jotka yksinkertaistavat puun käyttöä materiaalina. Suurin osa Suomen energiasta on metsäperäistä, ja koska puu on uusiutuva luonnonvara, sen käyttäminen energian lähteenä on ympäristöteko! Uusia puuperäisiä tuotteita keksitään ja kehitetään jatkuvasti, puutuhkaa käytetään lannoitteena ja puupellettejä hevosten karsinan kuivikkeena. Yritykset suunnittelevat täysin kierrätettäviä kartonki ja puuperäisiä astioita ratkaisuna take-away ruokien ja juomien yleistymisestä johtuvaan jäteongelmaan. Metsänkäyttöä suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon että voi mennä useita vuosia ennen kuin se alkaa tuottaa tulosta, varsinkin jos kyseessä on taimimetsä. Tuloja odotellessa voi ottaa selvää miten metsästä johtuvia menoja ja tappioista voi vähentää veroista.

Puun käyttö teollisuudessa

Metsä virkistyskäytössä

Puunmyynti ei ole ainoa keino laittaa perintömetsää ansaitsemaan. Metsät ovat tärkeitä virkistys alueita suomalaisille, joita monet käyttävät ulkoilemiseen sekä marjojen ja sienien keräämiseen. Noin 90% retkeilystä suuntautuu yksityisomistuksessa oleville metsäalueille, ja liiketoiminta mahdollisuudet virkistys- ja matkailukäytössä ovat vain metsänomistajan mielenkiinnon ja mielikuvituksen rajoittamat. On hyvä pitää mielessä että suuri osa näistä aktiviteeteistä tehdään Jokamiehen oikeuden lomissa, joten kannattaa miettiä millä elämyksillä saadaan maksavia asiakkaita paikalle. Jokamiehen oikeus ei ole metsän omistajasta riippuvaa, ja oikeuden käyttö on aina maksutonta Suomessa. Oikeus ei kuitenkaan ole täysin rajatonta, käytön tulee olla osa-aikaista ja se ei saa aiheuttaa harmia metsän pääkäytölle. Lopulta, jos rahan tulo metsästä ei ole tärkeää tai mahdollista, ei ole väärin pitää metsätonttia täysin yksityiskäytössä esimerkiksi lomailua varten. Kannattaa kuitenkin selvittää metsänhoidon minimi vaatimukset Metsähallituksen sivuilta.