Sademetsien alkuperäiskansat – Osa 2

0 Comments

Useat hyväntekeväisyys järjestöt pyrkivät vaikuttamaan maailman alkuperäisväestöjen elinolosuhteisiin. Esimerkiksi Rainforest Alliance -järjestö tekee töitä paikallisten hallitusten valistuksen puolesta, ja yrittää löytää ekonomisesti toimivia ratkaisuja, jotka vaikuttavat myönteisesti paikallisten väestöjen elämään. Myös alkuperäisväestöjen itsensä aloittamat järjestöt pyrkivät vaikuttamaan yleiseen ja hallitusten mielipiteisiin rauhallisilla mielenilmauksilla. Monet heimoista pitävät vanhoista tavoista kiinni, niin paljon kuin muuttuva maailma antaa siihen mahdollisuuden.

Penan ja Huli

Sademetsien alkuperäiskulttuureihin kuuluvat muun muassa Malesian Sarawak alueella asuvat Penan -heimo. Penan ovat viimeinen Kaakkois-Aasian metsästäjä-keräilijä heimoista, ja heitä on jäljellä noin 10,000, mutta vain noin kuusikymmentä perhettä pystyvät saamaan elantonsa perinteistä elämäntyyliä noudattaen. Alueen avohakkuut ovat vähentäneet penan -heimon asuin aluetta, ja pakottaneet useat heimon jäsenet pysyville asuinalueille. Perinteisesti penan kulttuuri on täysin metsiin liittyvää, eläinten käyttäytyminen tulkittiin enteinä, ja ruoka metsästettiin ja kalastettiin. Metsästys tapahtui hiljaisen, pillistä puhallettavan nuolen välityksellä. Penan ovat tasa-arvoisia toistensa kanssa, ja heimolla ei ole virallista johtajaa.

Huli -heimon jäsenet asuttavat Papua-Uuden-Guinean sademetsiä. Heimo on yksi saaren suurimpia, ja heimoon kuuluu tilastotietojen mukaan yli 65,000 etnistä jäsentä. Heimon asuin alueelta löytyy useita tulivuoria, ja ravintorikas maaperä on johtanut heimon elannon hankintaan maanviljelyn merkeissä. Perinteisesti heimo viljelee samaa aluetta muutaman vuoden, jonka jälkeen se jätetään rauhaan, ja viljelykset siirretään uudelle, aikaisemmin viljelemättömälle alueelle. Tämä tapa antaa maaperän palautua luontaiseen muotoonsa, ja olemaan käyttövalmis muutaman sukupolven kuluttua.

Yanos

Brazilian yanos -heimon jäsenet asuvat yhteisöissä, joissa joen tai muun vedenlähteen läheisyyteen on rakennettu donitsin muotoinen, noin 40 metrin laajuinen rakenne asuttamaan kaikki kylän jäsenet. Heimo kasvattaa kylän läheisyyteen kasvimaita, ja ruuasta 80% on itsekasvatettua. Metsästys ja kalastus on vähäistä, ja itsekasvatetun ruuan lisäksi heimon naiset keräsivät ympäröivästä metsästä pähkinöitä ja hunajaa. Seremoniat sekä vapaa-aika ovat heimolle tärkeitä, ja sen jäsenet pitävät huolta että he eivät tee neljää tuntia enempää manuaalista, itseään toistavaa työtä. Vaikka heimon sisällä tietyt ihmiset usein nousevat johtajiksi, heillä ei ole etu- tai hallintaoikeutta muun heimon yli, ja heidän tekemänsä päätökset usein liittyvät suhteellisiin pieniin päivittäisiin ongelmiin. Lähialueilla sijaitsevat kylät pitävät suhteita yllä päiväkausia kestävillä juhlallisuuksilla, joiden aikana jäsenet syövät runsaasti, tanssivat ja soittavat musiikkia. Kullankaivajat ovat muodostaneet heimolle suuren uhan, ja näiden mukanaan tuomat sukupuoli- sekä tartuntataudit, ja elohopea myrkytys ovat tappaneet useita heimon jäseniä. Brasilian hallitus myönsi 1992 heimolle laajan suojellun asuinalueen, mutta valitettavasti salakaivajat ovat palanneet alueella, ja heimonjäsenien joukkotuho on jatkunut.

Kuku-Yalanji

Australiassa Kuku-Yalanji -heimo ovat viimeinen maan sademetsien alkuperäisheimoista, jotka ovat säilyttäneet alkuperäiskulttuurinsa sekä kielensä. Kuku-Yalanji ottaa luonnosta vain tarvitsemansa, ja heidän kulttuurinsa perustuu ympäristön säilyttämisen ja kunnioittamisen ympärille. He uskovat että kuolleet esi-isät asuttavat edelleen sademetsä alueita, ja että liiallinen metsästä ottamien aiheuttaa ruuan vähäisyyttä tulevaisuudessa. Heimon jäsenet asuvat suurperheissä ja yhteisöissä, ja puhutun kielen lisäksi heille kehittyi viittomakieli jota käytetään metsästäessä sekä tabuista puhuttaessa. Heimojen etujen ajajina toimivat perinteisesti viisaat miehet, joiden tehtävänä on parantaa sairauksia sademetsien kasveista saatavilla lääkkeillä, tulevaisuuden ennustaminen sekä yleinen terveydenhoito.

Kuku-Yalanji ovat hyvin adoptoituvaisia muutoksiin, esimerkiksi heidän asuin muotonsa ovat nykyaikana moderneja, puusta ja heinästä rakennettujen suojien sijasta. Vanhoja perinteitä kunnioitetaan sopivien muutosten kanssa, esimerkiksi siinä missä ennen vanhaan asuinsuoja olisi poltettu maan tasalle omistajan kuoleman jälkeen, nykyään rakennuksen eteen tehdään tuli ja asunnon läpi kuljetetaan savuava oksa puhdistusta symbolisoimaan. heimo on myös tunnettua alkuperäistaiteestaan. Välineenä he käyttävät wuba, tai okra kiveä, joka raudan hapettamisen johdosta esiintyy useissa väreissä, koska mustaväri on harvinainen, taiteilija käyttää usein hiiltä sen tilalla. Okra jauhetaan ja sekoitetaan veden kanssa tahnaksi, ja kiveen maalattuna taide sitoutuu taustaansa, ja muodostuu pysyväksi monumentiksi, joka katoaa vain jos koko kiviseinä tuhoutuu.