Trooppisten sademetsien lääkekasvit

0 Comments

Trooppisten sademetsien biodiversiteetti on maailmanlaajuisesti tärkeä tekijä, ja useita metsistä löytyviä kasveja käytetään jo luonnollisessa terveydenhoidossa, sekä länsimaisessa mainstream lääketieteessä. Sademetsien useat hedelmät ja kasvit voivat myös tarjota ratkaisuja kasvisruokavalion monipuolistamiseen tulevaisuudessa. Ihmiskunta on tähän mennessä hyödyntänyt vain pienen määrän sademetsien tarjoamia anteja, keskittyen suurilta osin nopeisiin hyötyihin, kuten puutalouteen ja maan käyttämisen viljelytarkoituksiin. Varsinkin […]

Sademetsien alkuperäiskansat – Osa 1

0 Comments

Trooppisten sademetsien heimot ovat monelle meistä tarinoista ja kirjallisuudesta tuttuja. Amazonin metsät on nimetty niitä legendojen mukaan asuttaneiden naissotureiden mukaan, ja Afrikan lyhytkasvuiset pygmi metsästäjä-keräilijät ovat jääneet monen mieleen tarunomaisten metsästystaitojensa ansiosta.  Trooppiset sademetsät ovat tukeneet ihmisasutusta vuosituhansien ajan. Metsissä asuvat heimot ovat pääosin metsästäjä-keräilijöitä, tai pienviljelijöitä, jotka käyvät vaihtokauppaa metsästä keräämillään tuotteilla lähialueiden asukkaiden […]

Trooppiset sademetsät – Osa 3

0 Comments

Trooppiset sademetsät sijoittuvat trooppisen sademetsä ilmaston vyöhykkeellä, josta puuttuvat rutiininomaiset kuivat kaudet, kuukausittain alueilla sataa noin 60mm vettä. Sademetsät useimmiten sijaitsevat 10 astetta päiväntasaajalta joko pohjoiseen tai etelään. Märkyyden lisäksi trooppisten sademetsien tunnusomainen piirre on kuumuus, metsien keskilämpö tila pysyy yli 18 celsiuksen tiloissa ympäri vuoden. Trooppisia sademetsiä löytyy Etelä Amerikasta, Afrikasta, Kaakkois-Aasiasta, Madagaskarilta, Uudesta […]

Trooppiset sademetsät – Osa 2

0 Comments

Sademetsien elimistö on runsas, on arvioitu että noin puolet maailman eläinlajeista on lähtöisin sademetsistä. Sademetsien kasvisto ja eläimistö vaihtelevat laajasti niiden sijainnista riippuen, mutta yhteistä kaikille trooppisille sademetsille on niiden laaja biodiversiteetti. Kasvihuonemaiset, ja metsäkerroksittain vaihtelevat olot ovat johtaneet laajempaan evoluutioon ja lajien eriytymiseen kuin on tapahtunut viileämmissä olotiloissa. Valitettavasti useita trooppisten sademetsien eläinlajeja uhkaa […]

Trooppiset sademetsät – Osa 1

0 Comments

Sademetsät ovat aina vihreitä metsiä, joiden ominaisena piirteenä esille nousee niihin laskeutuva korkean sateen määrä. Tyypillisesti trooppiseen sademetsään sataa vuosittain 250 – 450 senttimetriä vettä, tosin lukema vaihtelee jonkin verran alueen mukaan. Sademetsät ovat käsittämättömän suuria kokonaisuuksia, esimerkiksi Amazon Etelä-Amerikasta on pinta-alaltaan niin laaja, että jos se julistettaisiin valtioksi, se olisi maailman yhdeksänneksi laajin. Trooppiset […]

Metsänhoito Suomessa

0 Comments

Metsänhoidolla säännöstellään mitä puulajeja alueelle kasvaa, ja se edesauttaa kuinka nopeasti uusi metsä nousee hakatun tilalle. Hyvin suunniteltu metsänhoito myös auttaa metsätuhojen minimalisoinnissa. Sekametsät ovat vähemmän alttiita puutaudeille, myrskyille ja hirvien aiheuttamille tuhoille. Ne myös taistelevat voimakkaammin ilmastonmuutosta vastaan kuin metsät joista löytyy vain yhtä lajia. Suomen perusmetsäkanta koostuu suhteellisen pienestä määrästä erillisiä puulajeja, luultavasti […]

Trooppisten metsien vaikutus elämäämme

0 Comments

Tuntuuko sinusta, että trooppiset metsät ovat vain kaukaisia paikkoja, joilla ei ole mitään merkitystä päivittäisessä elämässäsi? Arvaa uudelleen. Olet riippuvaisempi sademetsistä kuin osaat kuvitellakaan.

Jokamiehen oikeudet

0 Comments

Suomessa käytössä oleva jokamiehen oikeus takaa kansalaisille ja vierailijoille oikeuden nauttia luonnosta, huolimatta siitä onko alue yksityisomistuksessa vai ei. Jokamiehen oikeudet ovat aina ilmaisia, eikä maanomistajalta tarvitse kysyä lupaa alueen käyttämisen niiden varjolla.

Suomen metsät

0 Comments

Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsä vyöhykkeeseen. Tämä vyöhyke pitää sisällään noin 40% metsistä ympäri maailman. Utsjoen ja Enontekiön pohjoispuolinen alue on tundraa, joka on lähestulkoon puutonta. Suomen pinta+alasta noin 72% on metsää, ja maa on pinta+alaan nähden maailman metsäisin maa.

Metsät ja ilmastonmuutos

0 Comments

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan äkillistä maailmanlaajuista lämpötilan nousua, joka suurilta osin johtuu hiilidioksidi hiukkasten lisääntymisessä ilmakehässä ihmisen toiminnan seurauksena.Hiilidioksidi on yleisin niin kutsutuista kasvihuonekaasuista, jotka sinällään ovat osa maapallon biosysteemiä, ja mahdollistavat osaltaan elämän maapallolla.