Jokamiehen oikeudet

0 Comments

Suomessa käytössä oleva jokamiehen oikeus takaa kansalaisille ja vierailijoille oikeuden nauttia luonnosta, huolimatta siitä onko alue yksityisomistuksessa vai ei. Jokamiehen oikeudet ovat aina ilmaisia, eikä maanomistajalta tarvitse kysyä lupaa alueen käyttämisen niiden varjolla. Maailman laajuisesti jokamiehen oikeudet ovat suhteellisen harvinaisia, Suomen lisäksi ne ovat käytössä Ruotsissa, Norjassa, Islannissa sekä Skotlannissa. Mailla on eriäväisyyksiä siinä mikä on säännösten varjolla sallittua, ja Suomen oikeudet ovat maailman mittakaavassa suhteellisen laajat. Täysin rajattomat jokamiehen oikeudet eivät kuitenkaan ole. Oikeuden käyttö ei saa häiritä tai aiheuttaa haittaa maan omistajalle ja kotirauhaa ei saa rikkoa.Jokamiehen oikeudet suomessa eivät sinällään ole Suomessa lainsääteisiä, vaan niiden piiriin kuuluvat kaikki toiminnat joita voi pitää kohtuullisina, ja joita ei ole erikseen laissa kielletty. Suomen luonto lasketaan maan kansallisomaisuudeksi, ja sen käytön odotetaan tapahtuvan ympäristöä ja maanomistajia kunnioittaen. Epäselvyyksien välttämiseksi jokamiehen oikeuksia rajoittaan on säädetty yksilöllisiä lakeja, esimerkiksi pihamailla sekä tuotto alueilla, kuten pelloilla ja viljelyksillä, liikkuminen on rajoitettua. Luonnonsuojelualueilla käymistä kohtaan on myös rajoituksia. Laki myös rajoittaa kulkupeliä jolla maastossa voi liikkua, ja moottoriajoneuvoilla ei voi kulkea yksityisomistuksessa olevan alueen läpi ilman maanomistajan lupaa. Ruokaa laittaessa kannattaa pitää mielessä, että avotulen laitto on myös luvan varaista, kun taas grillien ja retkikeitinten käyttöön ei lupaa tarvita.

Jokamiehen oikeudet

Jokamiehen vastuu ympäristöstä

Jokamiehen oikeuden varrella luonnossa liikkujalla on vastuu luonnon varjelemisesta, ja hitaasti uudistuvien osien ylläpidosta. Tämä koskee myös luonnossa eläviä eläimiä. Kulkupelit joilla maisemaa voi ihailla ovat moottorittomia, eli jalan, hiihtäen, polkien tai ratsastaen voi luonnontilassa olevista maisemista nauttia. Suurin osa liikuntamuodoista kuluttaa maastoa, joten muutoin kuin jalan kulkeminen saattaa olla yksittäisillä alueilla rajoitettua. Jokamiehen oikeuden käyttäjillä on vastuu olla tuhoamatta toisten elinkeinoa, eli pelloilla ja vastaavissa istutuksissa tulee kulkea pientareella tai teitä pitkin. Tämä ei koske talvella alueen läpi hiihtoa, koska roudan aikaan pellon yli hiihtämine ei vaikuta kasvuun kielteisesti. Jos matkalla tulee vastaan portteja, ne pitää muistaa aina sulkea, ja toisten ihmisten pihamaita pitää kunnioittaa ja olla kulkematta niiden läpi, sillä pihat kuuluvat kotirauhan piiriin, joka ylittää jokamiehen oikeuden. Marjojen kerääminen itselleen, sekä onkiminien ja pilkkiminen on sallittua. Järvellä saa myös veneillä, kunhan kotirauha taas ei rikkoonnu. Metsästys ei ole koskaan sallittua ilman lupaa ja kalastus muulla kuin perusongella on yleensä luvan varaista. Kalastuslaista löytyy myös muita erikoissäännöksiä kalakannan ylläpitämisen vuoksi. Alueilla telttailu lyhyen ajan on suurimmilta osin myös sallittua, kunhan siitä ei koidu luonnolle rasitusta. Retkeilijän kannatta olla selvillä mitä luonnosta voi viedä mukaansa ja mitä ei. Monet niistä asioista joita helposti ajattelisimme kivoiksi kotiin vietäväksi sisustus jutuiksi, ovat luvanvaraisia. Tähän sarjaan kuuluvat esimerkiksi jäkälät, mutta myös mustikan ja puolukan varvut. Moni ei myöskään helposti ajattelisi että kuivunutta tai kaatunutta puuta ei saa viedä kotiin ilman maanomistajan lupaa. Luonnonsuojelualuilla on toiminnassa usein alueiden omat järjestyssäännöt joiden tarkoituksena on antaa alueen luonnolle mahdollisimman hyvä elin- ja kasvurauha. Esimerkiksi lintujen pesimäaikana alueilla liikkumista saatetaan rajoittaa paljonkin. Rajoituksen tiedät olevan voimassa jos alueella on viranomaisten toimesta pystytetty kieltotaulu josta selviää kenen viranomaisen toimesta rajoitus on laitettu päälle. Eli käsinkirjoitettua pysy pois alueelta kylttiä ei tarvitse totella. Jokamiehen oikeudet ovat nimenomaan yksilön tai pienen porukan luonnossa liikkumisen mahdollistavia oikeuksia, ja järjestettyä toimintaa tai majoitusta ei niiden voimalla voi toimittaa. Eli jos olet järjestämässä hiihtokilpailuja monelle kymmenelle ihmiselle, luvat tulee hoitaa kuntoon ajoissa, koska tämän toiminnan voi maanomistaja kieltää.