content top

Metsäpalot

Metsäpalot
Viime vuosina metsäpaloista on uutisoitu enemmän kuin koskaan. Se ei suoraan tarkoita sitä, että palot olisivat lisääntyneet, mutta enemmänkin kyse on ollut siitä, että palot ovat levinneet alueille, missä ne saavat aikaan todella pahaa tuhoa koko maapallon kannalta. Metsäpalo tarkoittaa metsässä tapahtuvaa tulipaloa, mitä on vaikea saada hallituksi. Mutta on olemassa myös...

Aarniometsä

Aarniometsä
Aarniometsällä tarkoitetaan metsäaluetta, joka on kasvanut täysin koskemattomana, eikä sille ole tehty mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puhutaan myös luonnontilaisesta tai koskemattomasta metsästä. Tällainen metsä on myös koskemattomuutensa ansiosta erittäin vanha iältään. Aarniometsää löytyy jokaiselta maailman mantereelta, mutta valitettavasti sen määrä alkaa vähentyä kovaa...

Aarniometsät

Aarniometsät
Koskematon aarniometsä tarkoittaa metsää, jonka puut ovat saaneet kasvaa vapaasti ja yleensä ilman mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puiden keski-ikä voi olla hyvinkin korkea ja siksi aarniometsä poikkeaa huomattavasti muista käsitellyistä metsistä. Nykyään ihmisasutuksen levitessä yhä laajemmalle ja puiden hakkuiden lisääntyessä teollisuus tarkoituksiin, aarniometsien pinta-ala...

Taiga

Taiga
Taiga, jota yleensä kutsutaan Pohjois-Amerikassa boreaaliseksi metsäksi tai lumimetsäksi, on havumetsä, jolle on ominaista koostua pääasiassa männyistä, kuusista ja lehtikuusista. Taiga tai boreaalinen metsä on maailman suurin maan biomi. Pohjois-Amerikassa se kattaa suurimman osan Kanadasta, Alaskasta ja osista Pohjois-Yhdysvaltoja. Euraasiassa se kattaa suurimman osan Ruotsista,...

Trooppisen sademetsän eläimet

Trooppisen sademetsän eläimet
Trooppiset sademetsät ovat kosteita ja sateisia trooppisten alueiden metsiä. Ne kätkevät sisäänsä monia eksoottisia, erikoisia ja jopa harvinaisia eläinlajeja. Trooppisissa sademetsissä sataa vähintään 60 mm vettä kuukausittain. Monista trooppisten sademetsien asukkaista tiedetään vain vähän, sillä ne eivät näyttäydy ja niiden tutkiminen on vaikeaa. Trooppista sademetsää löytyy ympäri...

« Older Entries