content top
Aarniometsät

Aarniometsät

Koskematon aarniometsä tarkoittaa metsää, jonka puut ovat saaneet kasvaa vapaasti ja yleensä ilman mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puiden keski-ikä voi olla hyvinkin korkea ja siksi aarniometsä poikkeaa huomattavasti muista käsitellyistä metsistä. Nykyään ihmisasutuksen levitessä yhä laajemmalle ja puiden hakkuiden lisääntyessä teollisuus tarkoituksiin, aarniometsien pinta-ala on erittäin pieni.Aarniometsä eroaa myös ekosysteemiltään normaalista metsästä. Koska ihminen ja teollisuus eivät ole koskaan sekoittaneet näiden metsien luonnollista ekosysteemiä, se on päässyt kasvamaan vapaasti vuosituhansien ajan. Onneksi on olemassa edelleen esimerkiksi koskemattomia sademetsiä, sillä ne ovat erittäin tärkeitä luonnon ja elämän kestävän kehityksen kannalta. Ne antavat meille happea, jota hengitämme ja puhdasta vettä juotavaksi.Koska puut ovat saaneet kasvaa vapaasti ilman hakkuita, niitä löytyy aarniometsästä monia eri lajeja. Elävät puut voivat olla todella korkealle kasvaneita ja vanhoja. Niiden joukosta löytyy paljon pystyyn kuolleita puita, sekä vanhoja lahonneiden puiden runkoja. Niistä löytyy useita eri kerroksia kasvillisuutta jotka koostuvat eri ikäisistä ja lajisista puista ja pensaista.

vanhan metsän pelastaminen on tärkeää

Aarniometsän on mahdollista saavuttaa takaisin luonnollinen tilansa vaikka se olisi läpikäynyt hakkuita ja muuta käsittelyä. Tämän tilan saavuttaminen voi kestää kuitenkin usean sukupolven ajan, jopa 500 vuotta. Näiden metsien säilyttäminen on erittäin tärkeää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin ylläpitämisen kannalta. Koskemattomuutensa ansiosta niistä löytyy muualta jo hävinneitä eläin- ja kasvilajeja. Ne pystyvät varastoimaan suuren määrän orgaanista hiiltä nimenomaan vanhan puustonsa, sekä paksun eloperäisen kerroksen avulla, mikä on kertynyt vuosien saatossa maaperän päälle.Nämä sademetsät tulisi säilyttää, jotta maapallon luonnollinen monimuotoisuus ja elämä säilyisi. Niiden hävittäminen kiihdyttää erilaisten lajien sukupuuttoon kuolemista, sekä vaikuttaa myös huomattavasti ilmastonmuutokseen. Myös kiistelty palmuöljy tuotetaan plantaaseilla, joiden tieltä kaadetaan aarniometsää. Ne muutamat sademetsät, mitä maailmassa on enää jäljellä voidaan vielä pelastaa, kunhan niiden annetaan kasvaa koskemattomina.

Maailman kolme suurinta koskematonta sademetsää

Tunnetuin sademetsä on Amazonin sademetsä, mistä löytyy edelleen suuri alue täysin koskematonta aarniometsää. Amazonin sademetsä sijaitsee Etelä-Amerikassa levittäytyen suurimmaksi osaksi Brasiliaan, mutta yltäen myös naapurivaltioihin Kolumbiaan, Venezuelaan, Ecuadoriin, Peruun, sekä Boliviaan.Amazonin sademetsä kattaa noin 5,5 miljoonaa neliökilometriä. Aarniometsän osuutta tästä alasta on kuitenkin vaikea arvioida ja toiset tutkijat jopa kiistelevät, ettei aarniometsää olisi jäljellä Amazonissa enää ollenkaan. Monissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä elämästä Amazonin syvimmissä viidakoissa jo satoja vuosia sitten. On kuitenkin selvää, että hyvin alkukantaisesti elävät Amazonin alkuperäiskansat eivät viljelyillään ja jokapäiväisillä toimillaan aiheuta minkäänlaista pysyvää haittaa sademetsälle. Yhden heimon viljelemän pellon pinta-ala on yleensä pieni ja viljelyn päätyttyä sen annetaan kasvaa takaisin sademetsäksi.

Malesian sademetsä

Amazonin sademetsä on maailman suurin ja siellä kasvaa kaikkein eniten erilaisia puu- ja kasvilajeja kaikista maailman sademetsistä. Puut voivat kasvaa jopa 60 metrisiksi ja tämän korkeiden puiden sateenvarjoksi muodostaman suojan alla kasvaa erilaisia pienempiä pensaskasveja, joiden alla taas kasvaa lisää aluskasvillisuutta. Pelkästään eri puulajeja on löydetty alueelta yli 16 000. Kongon sademetsä tunnetaan myös Afrikan sademetsänä. Sieltä löytyy vielä huomattava määrä koskematonta aarniometsää ja se on lajimonimuotoisuudeltaan lähes Amazonin sademetsän veroinen. Tätä sademetsä aluetta suojellaan erittäin tarkasti, sillä metsän hakkuut ovat lisääntyneet maailmassa erityisesti Afrikassa. Kongon sademetsä kattaa noin 2,1 miljoonan neliökilometrin alueen.Viimeiseksi mainittakoon Malesian sademetsä, joka ei pinta-alaltaan yllä maailman top 3 sademetsiin, mutta puhuttaessa sen koskemattomuudesta, se ehdottomasti ansaitsee paikkansa yhtenä maailman suojelluimmista aarniometsistä. Sen pinta-ala on noin 1,2 miljoonaa neliökilometriä. Sillä, kuten muillakin aarniometsillä on tärkeä tehtävä maapallon terveenä pysymiseen ja siksi kaikkia näitä alueita tulisi kohdella kunnioittavasti.