Aarniometsät

0 Comments

Koskematon aarniometsä tarkoittaa metsää, jonka puut ovat saaneet kasvaa vapaasti ja yleensä ilman mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puiden keski-ikä voi olla hyvinkin korkea ja siksi aarniometsä poikkeaa huomattavasti muista käsitellyistä metsistä. Nykyään ihmisasutuksen levitessä yhä laajemmalle ja puiden hakkuiden lisääntyessä teollisuus tarkoituksiin, aarniometsien pinta-ala on erittäin pieni.Aarniometsä eroaa myös ekosysteemiltään normaalista metsästä. Koska ihminen ja teollisuus […]