Taiga

0 Comments

Taiga, jota yleensä kutsutaan Pohjois-Amerikassa boreaaliseksi metsäksi tai lumimetsäksi, on havumetsä, jolle on ominaista koostua pääasiassa männyistä, kuusista ja lehtikuusista. Taiga tai boreaalinen metsä on maailman suurin maan biomi. Pohjois-Amerikassa se kattaa suurimman osan Kanadasta, Alaskasta ja osista Pohjois-Yhdysvaltoja. Euraasiassa se kattaa suurimman osan Ruotsista, Suomesta, suuren osan Norjaa ja Viroa, jotkut Skotlannin ylängöt, jotkut […]