Sademetsien suojelu vuonna 2021

0 Comments
Sademetsien suojelu vuonna 2021

Maapallomme on upea, eikä vähiten sen luonnon monimuotoisuuden ja erilaisten ekosysteemien ansiosta. Mihin tahansa menemmekin, on vastassamme erilaisia luontoalueita – niittyjä, vesistöjä, metsiä, tai vaikkapa tundraa. Eräs tärkeimmistä osista maapallon luontoa ja toimivuutta ovat sademetsät. Miksi sanomme näin? Siksi, että sademetsät auttavat monessa asiassa. Ne säätelevät maapallon ilmastoa ja tuottavat happea, ovat siis ikään kuin […]

Eläminen sademetsässä

0 Comments
Eläminen sademetsässä

Maailman suurin sademetsä löytyy Etelä-Amerikasta, Amazon nimeä kantava sademetsä on ainakin nimenä varmasti suurimmalle osalle edes jollain tavalla tutuksi tullut. Tätä sademetsien kuningasta kutsutaan esimerkiksi maailman keuhkoiksi. Amazonin lisäksi sademetsiä kuitenkin löytyy paljon muitakin Aasian, Australian, Afrikan ja Keski-Amerikan lämpimillä ja kosteilla alueilla. Sademetsissä elää uskomattoman kirjava kokoonpano eri kasvi- ja eläinlajeja, sillä sademetsät toimivat […]

Metsäpalot

0 Comments

Viime vuosina metsäpaloista on uutisoitu enemmän kuin koskaan. Se ei suoraan tarkoita sitä, että palot olisivat lisääntyneet, mutta enemmänkin kyse on ollut siitä, että palot ovat levinneet alueille, missä ne saavat aikaan todella pahaa tuhoa koko maapallon kannalta. Metsäpalo tarkoittaa metsässä tapahtuvaa tulipaloa, mitä on vaikea saada hallituksi. Mutta on olemassa myös luonnollisesti tapahtuvaa metsäpaloa, […]

Aarniometsä

0 Comments

Aarniometsällä tarkoitetaan metsäaluetta, joka on kasvanut täysin koskemattomana, eikä sille ole tehty mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puhutaan myös luonnontilaisesta tai koskemattomasta metsästä. Tällainen metsä on myös koskemattomuutensa ansiosta erittäin vanha iältään. Aarniometsää löytyy jokaiselta maailman mantereelta, mutta valitettavasti sen määrä alkaa vähentyä kovaa vauhtia. Aarniometsillä on tärkeä merkitys ekosysteemin kannalta. Niissä on säilynyt sekä kasvi- että […]

Aarniometsät

0 Comments

Koskematon aarniometsä tarkoittaa metsää, jonka puut ovat saaneet kasvaa vapaasti ja yleensä ilman mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puiden keski-ikä voi olla hyvinkin korkea ja siksi aarniometsä poikkeaa huomattavasti muista käsitellyistä metsistä. Nykyään ihmisasutuksen levitessä yhä laajemmalle ja puiden hakkuiden lisääntyessä teollisuus tarkoituksiin, aarniometsien pinta-ala on erittäin pieni.Aarniometsä eroaa myös ekosysteemiltään normaalista metsästä. Koska ihminen ja teollisuus […]

Taiga

0 Comments

Taiga, jota yleensä kutsutaan Pohjois-Amerikassa boreaaliseksi metsäksi tai lumimetsäksi, on havumetsä, jolle on ominaista koostua pääasiassa männyistä, kuusista ja lehtikuusista. Taiga tai boreaalinen metsä on maailman suurin maan biomi. Pohjois-Amerikassa se kattaa suurimman osan Kanadasta, Alaskasta ja osista Pohjois-Yhdysvaltoja. Euraasiassa se kattaa suurimman osan Ruotsista, Suomesta, suuren osan Norjaa ja Viroa, jotkut Skotlannin ylängöt, jotkut […]

Trooppisen sademetsän eläimet

0 Comments

Trooppiset sademetsät ovat kosteita ja sateisia trooppisten alueiden metsiä. Ne kätkevät sisäänsä monia eksoottisia, erikoisia ja jopa harvinaisia eläinlajeja. Trooppisissa sademetsissä sataa vähintään 60 mm vettä kuukausittain. Monista trooppisten sademetsien asukkaista tiedetään vain vähän, sillä ne eivät näyttäydy ja niiden tutkiminen on vaikeaa. Trooppista sademetsää löytyy ympäri maailmaa, lähes jokaisesta maanosasta. Trooppisen sademetsän eri kerrokset […]

Sademetsien kallisarvoiset eläimet

0 Comments

Sademetsät ovat pala historiaa ja elintärkeätä aluetta maapallon selviytymiselle, sademetsiä kutsutaankin usein maapallon keuhkoiksi sekä maailman suurimmaksi apteekiksi. Sademetsissä elää yli 50 % maailman eläin ja kasvilajeista. Useita lajeja on edelleen tunnistamatta sekä uusia lajeja löytyy jatkuvasti lisää. Jopa neljännes lääketeollisuuden tuottamista lääkkeistä on lähtöisin sademetsien trooppisista kasveista, vaikka vasta 1 % kasveista on tutkittu […]

Sademetsien oudot hedelmät

0 Comments

Suurin osa suomessakin nykypäivänä kaupan hyllyiltä löytyvistä hedelmistä on alunperin kotoisin sademetsistä. Voidaan arvella että jopa 80% länsimaissa syötävällä ruualla on juurensa näissä taianomaisissa metsissä. Useimmiten hedelmät on jalostettu alkuperäistä hedelmää käyttäjäystävällisempään muotoon, esimerkiksi banaanien siemenmäärä on vähennetty kultivoinnin avulla, ja Brasilian pähkinöiden puista on kasvatettu huomattavasti alkuperäistä pienempiä pähkinöiden keräyksen helpottamiseksi. Trooppisten hedelmien lisäksi […]

Sademetsien alkuperäiskansat – Osa 2

0 Comments

Useat hyväntekeväisyys järjestöt pyrkivät vaikuttamaan maailman alkuperäisväestöjen elinolosuhteisiin. Esimerkiksi Rainforest Alliance -järjestö tekee töitä paikallisten hallitusten valistuksen puolesta, ja yrittää löytää ekonomisesti toimivia ratkaisuja, jotka vaikuttavat myönteisesti paikallisten väestöjen elämään. Myös alkuperäisväestöjen itsensä aloittamat järjestöt pyrkivät vaikuttamaan yleiseen ja hallitusten mielipiteisiin rauhallisilla mielenilmauksilla. Monet heimoista pitävät vanhoista tavoista kiinni, niin paljon kuin muuttuva maailma antaa […]